OJQ dhe OJF

Shanse te reja per Dibren

Share

Agjensia e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e Shqipërisë dhe Autoriteti Menaxhues në Ministrinë e Bujqësisë Zhvillimi Rural shpallen diten e enjte, me date 17.10.2019 ne qytetin e Peshkopise thirrjen e Dytë për Aplikim në kuadër të Programit IPARD II.
Masat ne te cilat mund te aplikoni:


Masa 1 : Investime ne ferme (Sektori i qumeshtit, Mishit, Fruta-perimeve dhe vreshtari). Mbeshtetje deri ne 70 % te vleres.
Masa 3: Investime ne perpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqesore dhe blegtorale ( Perpunimi i qumeshtit, mishit, fruta-perimeve dhe prodhimi i veres). Mbeshtetje deri ne 50% te vleres


Masa 7 : Investime ne diversifikimin e ekonomise ne fshat ( Agroturizem, Turizem Rural, Produkte tradicionale, zejtari, bime medicinale etj). Mbeshtetje deri ne 65 % te vleres.
Kjo thirrje do të hapet nga 30 Tetori 2019. Afati i fundit për paraqitjen e aplikimeve është 16 Dhjetori 2019, gjatë orarit të punës 08: 00-16: 30h.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button