Diaspora DibraneOJQ dhe OJFPërditshmëriShqipëriaSocial Kulturore

Bashkitë më pranë Diasporës!

Share

Planet Vendore të Veprimit që u mundësojnë diasporës dhe të kthyerve të kontribuojnë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të bashkive, po bëhen gjithnjë e më të prekshme përmes përfshirjes aktive të strukturave përgjegjëse. Një diskutim i gjallë u zhvillua në dialogun shumepalësh të interesuara të organizuar nga Ministria e Brendshme dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) në emër të Qeverisë Gjermane drejt zhvillimit të masave konkrete që synojnë të angazhohen në mënyrë më efektive me migrantët e kthyer dhe diasporën, si dhe të thjeshtojë menaxhimin e këtyre dy kategorive në nivel lokal. Dialogu u zhvillua ne datat 11 – 12 nentor 2021 ne Pogradec, ku ishte pjesë e ketij dialogu edhe Bashkia Dibër.

Një kafe nga ju!

Back to top button