Reklame

Reklamoni në 3 kanalet tona?

Share
Prenzenca juaj online. Marketingu online tek ne, ju jep mundësinë e rritjes së prezencës online të biznesit tuaj. Kjo ju jep më shumë mundësi përfitimi.Strategjia jone e marketingut ne 3 kanalet tona me emrin “Ketu mblidhen Dibranet” si instagram dhe ne facebook por dhe ne portalin www.indibra.al te ndërthurura edhe me rekomandimet tona direkte tek njerëzit, ju mundësojnë të rrisni potencialin e binzesit tuaj.Sot ky marketing ne kanalet tona i jep mundësinë bizneseve tuaj të mbajnë komunikimin të ngushtë me konsumatorët.Ky komunikim i vazhdueshëm dhe në kohë reale me tregun dhe konsumatorët, mbart në vetvete informacion.DËSHIRONI TË REKLAMONI NJË PRODUKT APO SHËRBIM Eja t`i ndërtojmë strategjitë e duhura të marketingut së bashku, që ti shërbejë më së miri objektivave të biznesit tuaj ne vecanti dhe të Dibrës në përgjithësi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button