Arsim dhe KulturëGuida dhe guiderHistori dhe TregimeLOKALEPeshkopi

Atraksione Kulturore ne Diber

Nga Zyra Turistike Diber

Share

Atraksione Kulturore

Trashëgimia kulturore përbëhet nga vlera materiale dhe jo materiale, të cilat janë pjesë e pasurisë kombëtare. Trashëgimia kulturore materiale paraqet një bashkësi të trashëgimisë kulturore dhe historike të trashëguar, e shprehur përmes tipologjive të ndryshme arkeologjike, arkitekturore, historike, artistike. Trashëgimia shpirtërore përfaqësohet nga folklori i pasur oral, muzikor dhe koreografik, festivale lokale, vepra artizanale të ndryshme etj.

Duke qenë e populluar që nga kohërat e lashta, Dibra posedon pasuri të mëdha kulturore materiale dhe shpirtërore. Trashëgimia materiale në këtë rajon përfaqësohet nga larmia e objekteve historike si kalatë, banesa karakteristike të zonës, muzetë historikë, objekte të kulturave të ndryshme fetare dhe një larmi objektesh arkeologjike ose rrënojash. Shumica e tyre janë shpallur monumente kulturore. Dibra është gjithashtu i përbërë nga një trashëgimi e pasur shpirtërore, e cila përfaqësohet nga këngë dhe valle tradicionale, festivale të shumta lokale, shijet tradicionale dhe të larmishme të kuzhinës, lojëra popullore etj. Kjo pasuri dëshmon aftësinë krijuese të popullit të Dibrës në shekuj, marrëdhëniet e tyre me vendet fqinje dhe shkëmbimet ose ndikimet e kulturave të ndërsjella. Trashëgimia kulturore është gjithashtu një potencial i shkëlqyeshëm për zhvillimin e turizmit kulturor në zonën ku ndodhet ose manifestohet.

Trashëgimia materiale kulturore në rrethin e Dibrës paraqitet me disa kategori monumentesh si: monumente arkeologjike (gërmadha, qytete, qytete), monumente arkitekturore (banesa) monumente historike (muze), monumente fetare (kisha, xhami, teqe), etj. monumente artistike (skulptura, piktura) dhe etnografike (veshje popullore). Në bazë të të dhënave të siguruara nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Shkodër, ekzistojnë 17 monumente kulturore në rrethin e Dibrës, si pjesë e trashëgimisë kulturore kombëtare.

Me shumë informacion rreth atraksioneve kultorore kloko ne linkun Kulture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button