Fetare

Muslimanet e Dibres jane model ne shoqeri .

Share

“Myslimanët shqiptar, sikur edhe të krishterët flasin me një gjuhë, kanë traditat dhe moralin e njëjtë, nuk kanë far urrejtje, sepse me gjenerata nuk kanë pasur armiqësi. Faktori fetar nuk ka qenë shkak për përçarje “ .
Veçori tipike e shoqërisë dominante islame ndër shqiptarët është se ajo nuk u zhvillua duke mohuar apo shkatërruar shoqëri apo bashkësi paralele me të. Ajo realisht edhe sot jeton përkrah tyre, gjalloi dhe lulëzoj në klimën e mrekullisë së bashkëjetesës duke zhvilluar identitetin e sajë në harmoni dhe liri.
“Unë besoj se shqiptarët gjithkund janë tolerantë për besimet e tjera dhe ndoshta ky është i vetmi vend në Evropë ku nuk ka pasur luftëra fetare”

Një kafe nga ju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button