Festa dhe EventeGuida dhe guiderLOKALEVisit Diber

FESTIVALET DHE AKTIVITETET NE DIBER

Share

 

FESTIVALET DHE AKTIVITETET: Dibra organizon disa festivale dhe aktivitete gjatë gjithë vitit. Disa nga këto mbështeten në traditën dhe fenë dhe janë pjesë e trashëgimisë kulturore te rajonit. Deri tani, pjesa më e madhe e aktiviteteve kanë përfshirë popullsinë lokale.
Ekziston mundësia që te promovohen këto aktivitete për vizitorët e mundshëm dhe që të organizohen aktivitete të
reja për te tërhequr vizitorët gjatë vitit.

Festat tradicionale dëshmojnë më së miri pasurinë e gjallë kulturore te Dibrs në të gjitha aspektet. Ato shprehen në formën e festimeve apo ngjarjeve historike, ku banorët lokalë dëshirojnë që t’i ndajnë me komunitetin e zonës si dhe me vizitorët. Disa nga aktivitetet kryesore që zhvillohen çdo vit janë: Oda Dibrane, dita e Verës, dita e Nevruzit, dita e Shënkollit, festa e të Vjelave, festa e Drinit, festa e Korabit, festa e Shëngjergjit, panairi i
Qershive etj. Ndër aktivitetet me te mëdha është festivali folklorik “Oda Dibrane”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button