Diaspora DibranePërditshmëri

Rëndësia dhe përkufizimi i Diasporës Dibrane

Share

Rëndësia e Diasporës Dibrane për Shqipërinë

Diaspora dibrane përbën një shtyllë të rëndësishme për zhvillimin dhe prosperitetin e Shqipërisë. Ky komunitet i madh, i shpërndarë në të gjithë botën, zotëron një potencial të lartë të kapitalit njerëzor, financiar dhe tregtar.

Kontributet e tyre në fushën e investimeve, transferimit të njohurive dhe teknologjive të avancuara, si dhe aktivitetet humanitare dhe kulturore, janë të paçmueshme për vendin.
Lidhja e ngushtë e diasporës dibrane me Shqipërinë, falë trashëgimisë historike dhe identitetit të përbashkët, ndihmon në forcimin e marrëdhënieve ndërkombëtare të vendit. Bashkëpunimi i ngushtë me këtë komunitet të
gjerë dhe aktiv i ofron Shqipërisë mundësi të jashtëzakonshme për të promovuar imazhin e saj pozitiv, për të tërhequr më shumë investime dhe për të rritur ndikimin e saj në arenën globale.

Përkufizimi i Diasporës Dibrane

Diaspora dibrane përbëhet nga shqiptarët me origjinë nga rrethi i Dibrës që jetojnë dhe veprojnë jashtë vendlindjes së tyre. Këta qytetarë kanë lidhje të forta me vendlindjen e tyre dhe mbahen fort pas traditave, kulturës dhe historisë së Dibrës. Ata janë bartës të vlerave kombëtare dhe shërbejnë si ambasadorë të Dibrës dhe Shqipërisë kudo ata jetojnë në botë.
Përveç brezave të parë të emigrantëve, diaspora dibrane përmbledh edhe brezat e rinj të lindur jashtë Shqipërisë por të cilët ruajnë lidhjet dhe identitetin e tyre dibran. Ata promovojnë trashëgiminë dhe vlerat e Dibrës dhe luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e mëtejshëm të kësaj ane të vendit.

 

 

Back to top button