Aktualitet dhe Lajme

Tenderi për sistemin e faturimit, KPP urdhëron nisjen e hetimeve ndaj Ujësjellës-Kanalizime Dibër

Share

Foto ilustruese

Një tender me vlerë afro 75 mijë euro për sistemin e faturimit, zhvilluar nga shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër, ka ngritur dyshime të forta për korrupsion, duke e detyruar Komisionin e Prokurimeve Publike që të urdhërojë nisjen e hetimeve nga Agjencia e Prokurimeve.

Tenderi i zhvilluar në datën 9 gusht ka patur si objekt “Implementimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të faturimit, migrimin e të dhënave, ofrimi shërbimit dhe integrimi i sistemit të fiskalizimit” për shoqërinë rajonale Ujësjellës-Kanalizime Dibër.

Sipas dokumentave zyrtare në garë kanë marrë pjesë dy kompani. Shoqëria “Kreatx” ka paraqitur ofertën 3.65 milionë lekë ose rreth 34.5 mijë euro, publikuar nga oligarkia.al. Ndërsa oferta e dytë ishte ajo e kompanisë “Primius Albania” shpk me vlerë 65 mijë euro ose gati dy herë më shumë se sa oferta e parë.

Pas zhvillimit të tenderit, Ujësjellësi i Dibrës ka skualifikuar ofertën më të ulët duke shpallur fituese atë të “Primiues Albania”, e cila ishte 30 mijë euro më e lartë.

Veprime të paligjshme

Në shpalljen e fituesit, shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër e ka arsyetuar skualifikimin e ofertës më të ulët me faktin se kompania “Kreatx” nuk e kishte siguruar ofertën në bankë, por përmes një shoqërie sigurimi.

Por kompania e ankimoi arsyen e skualifikimit në Komisionin e Prokurimeve Publike.
“Referuar frymes së legjislacionit, Autoriteti Kontrakotr në hartimin e kësaj kerkese ku përcakon se dokumenacioni i cili duhet dorëzuar për të plotësuar kërkesën e autoriteti kontraktor në lidhje me sigurimin e ofertës duhet bërë vetëm me Garanci Bankare është në kundërshtim me ligjin,” konstaton KPP.

Për këtë arsye, Komisioni ka urdhëruar anulimin e tenderit si dhe i ka propozuar Agjencisë së Prokurimeve që të nis hetim administrativ ndaj Shoqërisë Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Dibër.

“Lidhur me evidentimin e kryer nga ana jonë, autoriteti kontraktor ka kryer shkelje të ligjit dhe rregullave të prokurimit, si dhe parimeve kryesore mbi bazën e të cilave është hartuar ligji për prokurimin publik. Referuar çështjes së mësipërme, KPP gjykon, se ky rast duhet t’i referohet Agjencisë së Prokurimit Publik, për nisjen e hetimit administrativ kundrejt Autoritetit Kontraktor, bazuar në nenin 23, të Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, thuhet në vendimin e KPP.

Ujësjellësi i Dibrës

Në kuadër të reformës së ujësjellësave, shoqëria e Ujësjellës-Kanalizimeve të Dibrës përmbledh ujësjellësat Dibër, Mat, Klos dhe Bulqizës. Kjo shoqëri zotërohet në masën 51 për qind nga Ministria e Infrastrukturës dhe pjesën tjetër tjetër të aksioneve e kanë bashkitë përkatëse.

Drejtori i shoqërisë është Mario Bakalli, i cili më parë ka mbajtur postin e drejtorit të Taks Forcës për Transportin Rrugor në ministri. Prej themelimit në shtator 2022, shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër, ka dalë me “bereqet” përsa i përket procedurave tenderuese. Në harkun kohor të një viti, janë realizuar disa procedura tenderuese, në total me vlerë të fondit limit afro 5.4 milionë euro.
Huazuar nga BulqizaIme

Artikuj të ngjashëm

Back to top button