Aktualitet dhe Lajme

Censi, 400 mijë shqiptarë më pak, 75 mijë banesa më shumë; 356 mijë banesa janë bosh, gjysmat në pallate

Share

Numri i banorëve u tkurr me rreth 400 mijë ndërmjet vitit 2011-2023, duke zbritur në 2.4 milione banore, sipas rezultateve të Censit, por stoku i banesave është rritur me gati 75 mijë që nga regjistrimi i vitit 2011.

Sipas të dhënave zyrtare të censit, në vitin 2023 rezultuan 1,082,529 banesa në të gjithë vendin. “Këtu është numri i banesave të prezantuara ne cens duke mos u përfshirë banesat jo të zakonshme, d.m.th ato që përdoren për biznes”, sqaroi INSTAT për Monitor.

Sipas informacionit nga INSTAT, në raport me censin e mëparshëm, ka një rritje me 7.4% të numrit të banesave, ose rreth 74.2 mijë më shumë se në 2011, kur kishte 1,008,243 milionë banesa.

Shtëpitë individuale përfaqësonin 47,0% të këtyre banesave, ndërsa 39,9% e tyre janë pallate. Një kategori e vogël e banesave janë banesa pjesërisht të veçuara (8,1 për qind) dhe shtëpi në rend tarracor (5,0 për qind).

356 mijë banesa janë bosh, gjysmat në pallate

Nga numri gjithsej i banesave të zakonshme, në momentin e censit rezultuan 726.325 (67,1%) banesa të banuara, duke vlerësuar 32,9% banesat e zakonshme të pabanuara.

Nga anketimi në terren, INSTAT gjeti se shkalla e banesave të zakonshme të pabanuara varionte nga 24,3 për qind për banesat pjesërisht të veçuara në 39,4 për qind për banesat në pallate, shtëpitë individuale dhe ato në rend tarracor ishin përkatësisht secila 29,2 dhe 29,8 për qind, njoftoi INSTAT.

Sipas të dhënave të përpunuara nga “Monitor”, në numër, rezulton se në vend ka gjithsej 356 mijë banesa që janë bosh (32.9% e totalit), nga të cilat 170 mijë, ose gati gjysma janë në pallate (shiko tabelën në fund).

Pallatet kanë dhe përqindjen më të lartë të banesave bosh, me gati 40%. Emigracioni vlerësohet një nga arsyet kryesore që ka zbrazur banesat në vend, ndërsa në kahun tjetër cikli i ndërtimit, pas një maturimi në periudhën 2008-2016 u gjallërua sërish vitet e fundit.

Sektori i ndërtimi është përfshirë në zhvillime të vrullshme vitet e fundit, që u përshpejtua sërish nga viti 2016, duke bërë që për çdo 2.2 banorë të ketë një banesë.

Vetëm në kryeqytet, që nga viti 2000 është dhënë leje ndërtimi për një sipërfaqe prej gati 13 milionë metra katror (shiko grafikun). Vitet e fundit në Tiranë është dhënë mesatarisht 70% e totalit sipërfaqes për leje ndërtimi në vend.

Të dhëna për banesat

INSTAT raportoi se përafërsisht në përqindje të barabarta, banesat e zakonshme ishin ndërtuar në periudhën që nga viti 2001 (36,4 për qind), dhe në periudhën 20 vjeçare 1981-2000 (37,5 për qind), ndërkaq rreth një e katërta (26,1 për qind) ishin ndërtuar  para vitit 1981.

Rreth një e katërta (26,1 për qind) e banesave të zakonshme janë ndërtuar para vitit 1981 dhe përafërsisht në përqindje të barabarta, në periudha 20 vjeçare, 1981-2000 ishin ndërtuar 37,5 për qind, dhe që prej vitit 2001 e në vijim janë ndërtuar 36,4 për qind. Për banesat e zakonshme të banuara, sipërfaqja e përdorur ishte një ndër informacionet e mbledhura e cila do të shërbejë për të analizuar “mbipopullimin e banesave” .

Pothuajse gjysma e këtyre banesave (47,1 për qind) kishte një sipërfaqe të përdorur prej 40-69 m ëëë.instat.gov.al 2 12  dhe rreth një e katërta (23,7 për qind) kishin një hapësirë të dobishme prej 70-99 m Censi vlerësoi se 86,4 për qind e banesave të zakonshme të banuara kishin ujë të rrjedhshëm në banesë ose në ndërtesë.

Pothuajse të gjitha banesat e zakonshme të banuara (96,2 për qind) kishin tualet brenda banesës ose brenda  ndërtesës. Një përqindje e vogël (më pak se 0.1 për qind) të banesave të numëruara në Cens ishin banesa jo të zakonshme.

Në këto njësi të tjera banimi jetonin rreth 400 NjEF dhe 1,4 mijë vendbanues të zakonshëm. Një përqindje e vogël (më pak se 0,1 për qind) të banesave të numëruara në Cens ishin banesa jo të zakonshme. Në këto njësi të tjera banimi jetonin rreth 400 NjEF dhe 1,4 mijë vendbanues të zakonshëm. Monitor

Burimi: INSTAT

Huazuar nga StartNews.

Back to top button