Ligjore dhe KonsulenceLOKALEPersonalitetePeshkopiReklame

Avokate Margarita Markja

Pervojë dhe eksperiencë

Share
Permbajtja e sherbimeve:
A.      KONSULENCË DHE PËRFAQËSIM LIGJOR PËR ÇËSHTJE:

1.       ADMINISTRATIVE

2.       FAMILJARE

3.       CIVILE

4.       PENALE

5.       EXPULSE

6.       DISKRIMINIMI

B.      KONSULENCË JURIDIKE DHE PERGATITJE DOKUMENTACIONI (KËRKESA, ANKESA, APLIKIME) PËR:

1.       PROKURIMET PUBLIKE

2.       ÇËSHTJET ARSIMORE

3.       ÇËSHTJET TATIMORE

4.       ÇËSHTJET  E PENSIONEVE

5.       ÇËSHTJET SHENDETËSORE

6.       ÇËSHTJE TË QARKULLIM RRUGOR (AKSIDENTE RRUGORE ETJ)

7.       ÇËSHTJET E MARRËDHËNIEVE TË PUNËS (HARTIM KËRKESE, ANKIM PËR NDRYSHIMIN E POZICIONIT TË PUNËS,KONSULENXË PËR LIDHJEN E KONTRATËS SË PUNËS, APLIKIM PËR PUNË JASHTË SHTETIT)

8.       ÇËSHTJET E RREGJISTRIMIT TË PRONAVE.

C.      PËRGATITJE E ANKESAVE DHE MBROJTJE LIGJORE PËR DËNIME ADMINISTRATIVE

D.      KURSE TRAJNIMI PËR JURISTËT E RINJ

E.       PËRKTHIME

 

AVOKATE

MARGARITA MARKJA

Nr tel 0674699372

Adrese email: margarita_ko@yahoo.com

Adresa :Lagja “Gjok Doçi”Peshkopi

Adresa ne google map

<

/p>

Një kafe nga ju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button