Aktualitet dhe Lajme

“Siguria” miraton projektligjin për pagesat e ish-punonjësve të Poliçanit, 131 përfitues

Share

Komisioni i Sigurisë ka miratuar projektligjin “Për financimin e detyrimit të prapambetur të pagesës së punonjësve dhe ish-punonjësve të Kombinatit Mekanik Poliçan”. Mazhoranca dhe opozita kanë shprehur mbështetjen e tyre për 131 përfituesit për shlyerjen e detyrimeve financiare dhe të kontributeve shoqëror e shëndetësore.

Projektligji synon trajtimin financiar për punonjësit dhe ish punonjësit duke përballuar likuidimin e  4 punonjësve aktuale për detyrimet deri në 2023 dhe për 127 ish punonjës për periudhën shkurt 2017 deri në 31 dhjetor 2020.

Duke e cilësuar si nisëm të vonuar,  edhe opozita ka përshëndetur projektligjin por ka kërkuar që vonesat e prapambetur financiare t’i jepet fund njëherë e mirë dhe komisioni të mos mblidhet gjithmonë për çështjet e prapambetura financiare ndaj punonjësve.

Lidhur me gjobat dhe kamatëvonesat të krijuar nga mos-shlyerja e tatimeve nuk përshihet në këtë projektligji, pasi fillimisht sqaron Ministria e Mbrojtjes duhet të përcaktohet qartë e ardhmja e aktivitetit të Kombinatit të Poliçanit.

“Kombinati i Poliçanit ka qenë dhe vijon të jetë në një krizë financiare ku ka sjellë humbje nga viti në vit. Kjo ndërmarrje nuk është më rentabël dhe gjeneron detyrime ndaj punonjësve dhe organeve tatimore. Është propozuar projektligji si e vetmja zgjidhje ligjore për pagimin e kontributeve dhe sigurimeve shoqërore dhe pagat për punonjësit dhe ish punonjësit duke përjashtuar gjobat dhe kamatëvonesat.  Projektligji synon trajtimin financiar për punonjësit dhe ish punonjësit duke përballuar likuidimin e  4 punonjësve aktuale deri në 2023 dhe për 127 ish punonjës të pa likuiduar për periudhën shkurt 2017 deri në 31 dhjetor 2020. Sa për gjobat dhe kamatëvonesat të krijuar ne Tatimet do të merren parasysh për likuidimin në vijim kur qasja e vijimit të aktivitetit të këtij kombinati të jetë i qartë. Këto individë janë të deklaruar dhe ky projektligj synon të përcaktojë kritere dhe dokumentacionin e nevojshme për likuidimin financiar dhe pagesat e kontributeve shoqërore.  Për të ardhmen e këtij kombinati është ndërmarrë një nismë ligjore për rivitalizimin e uzinave ushtarake. Nisma ka si qëllim krijimin e shoqërive shtetërore për prodhimin, demilitarizimin dhe tregtimin e armëve, municioneve dhe teknologjive ushtarake dhe përcaktimin e rregullave për funksionimin e saj. Hartimi i këtij projektligji është bërë nga Ministria e Mbrojtjes. Nëpërmjet këtij projektligji që është në konsultim publik do të kemi dhe një pamje të qartë lidhur me të ardhmen e këtij kombinati”, u shpreh në komision zv.ministri i Mbrojtjes, Enkelejd Joti.

Edhe kryetari i Komisionit të Sigurisë, Nasip Naço sqaroi edhe se me këtë projektligj janë marrë masat për zgjidhjen e problemeve të mbartura për punonjësit dhe ish-punonjësit e këtij kombinati.

“Është një projektligj i vonuar po do të zgjidh njëherë e mirë situatën e punonjësve të Kombinatit të Poliçanit. Nëse i referohemi ligjit, Poliçani ka statusin e kompanisë shtetërore ku shteti  është zotërues i vetëm i kapitalit të tij. Parashikohet se shteti nuk financon humbjet e ndërmarrjeve shtetërore vetëm në rastet e veçanta kur ka të bëjë me subvencioni  e  çmimeve të kontrolluara me miratim të Këshillit të Ministrave.  Ky projektligj ka disa risi, saktëson kushtet dhe procedurat që do ndiqet me punonjësit dhe ish punonjësit e Poliçanit dhe trajtimin social të tyre, pagimin e kontributeve shoqërore e shëndetësore të tyre. Kjo do likuidojë 4 punonjës të periudhës 2021-2023 dhe 127 ish punonjës. Jo çdokush që pretendon mund të marrë një pagë nga shteti, është një e drejtë e tyre që kanë punuar por jo të përfitojnë ata që kanë qenë në Poliçan pa punuar. Kriteret janë të përcaktuara gjatë”, tha Naço.

I gjithë fondi i vënë në dispozicion është 83,800,000 lekë për të mbuluar detyrimet e prapambetura të pagave të punonjësve dhe kontributeve shoqërore dhe shëndetësore.

/a.r


Huazuar nga Javanews.al

Back to top button