Aktualitet dhe Lajme

Sa cigare, alkool dhe para mund të merrni kur udhëtoni në Serbi, Mal të Zi, Kroaci, Gjermani?

Share

Të shkosh në një udhëtim ose pushime pa kontrolluar saktësisht se çfarë mund të sjellësh në një vend mund të jetë shumë e shtrenjtë. Prandaj, para se të niseni, këshillohet të kontrolloni faqet zyrtare doganore të vendeve ku po kaloni ose po hyni për t’u informuar në detaje se çfarë dhe sa mund të sillni në një vend. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për duhanpirësit e zjarrtë që duan të shpenzojnë më pak dhe të marrin me vete një paketë cigare shtesë, transmeton alsat përcjell albinfo.ch.

Për t’ju ndihmuar, në vijim është një listë me sasitë e lejuara të cigareve, alkoolit dhe gjërave të tjera gjatë hyrjes në disa nga destinacionet më të zakonshme ku udhëtojnë maqedonasit.

Shqipëri

Faqja e internetit e Doganës Shqiptare deklaron se udhëtarët që hyjnë në vend përjashtohen nga detyrimet doganore për sendet në bagazhin e tyre personal nëse ato nuk janë të destinuara për përdorim tregtar dhe nëse janë dhuratë. Vlera e artikujve të përjashtuar (me përjashtim të cigareve dhe alkoolit) për pasagjerët që udhëtojnë në tokë është 300 euro për pasagjer, për ata që udhëtojnë me avion ose anije është 430 euro për pasagjer dhe për pasagjerët nën 15 vjeç është 150 euro për pasagjer. .

Faqja thotë se mund të sillni maksimumi 200 cigare ose 100 puro (cigare me peshë maksimale 3 gram secila) ose 50 puro ose 250 gram duhan. Lejohet gjithashtu konsumimi deri në 1 litër alkool me forcë më të madhe se 22% ose alkool etilik i padenatyruar me fuqi më shumë se 80% ose dy litra alkool dhe pije të distiluara me forcë më të vogël se 22%, deri deri në 2 litra verë dhe 10 litra birrë. Gjithashtu, sasia maksimale e kafesë që mund të sillni për përdorim personal është 3 kilogramë.

Në faqe thuhet se nuk ka përjashtime nga alkooli dhe duhani për pasagjerët nën 17 vjeç.

Për sa i përket parave, çdo shumë më e madhe se 10,000 euro ose ekuivalenti i saj në monedha të tjera, qëllimi i mbajtjes së parave, si dhe dokumentet përkatëse, duhet të raportohet në hyrje/dalje. Raportimi i rremë ose i pasaktë ose mosraportimi dënohet. Kështu, për një shumë nga 10.000 deri në 19.999 euro ose ekuivalenti i tyre në valutë, gjoba është 20.000 lekë për herë të parë, 10% e vlerës së padeklaruar herën e dytë dhe 30% e vlerës së padeklaruar për herët në vijim. Për shumat nga 20 000 deri në 49 999 euro ose ekuivalenti i tyre në valutë, gjoba është 40 000 lekë herën e parë, 20% e vlerës së padeklaruar herën e dytë dhe 40% e vlerës së padeklaruar për të tjerat. Për shumat mbi 50 000 euro ose ekuivalenti i tyre në valutë, gjoba është 60 000 lekë herën e parë, 30% e shumës së padeklaruar herën e dytë dhe 50% e shumës së padeklaruar për të tjerat. Regjistrimi i parave bëhet përpara se të kaloni kontrollin e pasaportave, pavarësisht se si udhëtoni (me avion, makinë, varkë, motor, në këmbë…), pavarësisht se ku i merrni paratë dhe edhe nëse nuk janë tuajat. Nëse i raportoni siç duhet, nuk do të paguani një gjobë.

Kosovë

Ju mund të hyni në Kosovë pa detyrime importi nëse vlera e bagazhit nuk i kalon 175 euro për pasagjer dhe nuk është për përdorim komercial.

Sa i përket cigareve dhe produkteve të duhanit, sasitë e lejuara janë të njëjta si për Shqipërinë. Në Kosovë lejohet importimi deri në 1 litër pije të distiluara dhe alkool me fortësi më të madhe se 22% ose alkool etilik të padentyruar me forcë më të madhe se 70% ose një litër alkool dhe pije të distiluara me forcë më të vogël se 22%. dhe deri në 2 litra verë. Në faqen e Doganës së Kosovës thuhet se nuk lejohen më shumë se 50 gramë parfum dhe 0,25 litra ujë tualeti. Për barnat, shkruhet se lejohet futja e sasisë që nuk korrespondon me nevojat personale të pasagjerit.

Dhe Kosova nuk i përjashton personat nën 17 vjeç për duhan dhe alkool.

Sa i përket futjes së parave, shuma e lejuar është 10.000 euro dhe çdo shumë më e madhe duhet të raportohet me burim, përndryshe mund të konfiskohet nga doganierët. Personat që nuk deklarojnë paratë mund të gjobiten me 25 për qind të shumës totale.

Mali i Zi

Mallrat që udhëtarët sjellin në Mal të Zi në bagazhin e tyre personal në vlerë deri në 300 euro kur udhëtojnë me rrugë tokësore, pra deri në 430 euro kur udhëtojnë me avion ose anije, përjashtohen nga pagesa e detyrimeve doganore dhe TVSH-së. Nëse pasagjeri është nën 15 vjeç, lirimi vlen për mallrat në bagazhin e tij me vlerë deri në 150 euro, pavarësisht nga mjetet e udhëtimit, thuhet në faqen e internetit të Drejtorisë Doganore të Malit të Zi. Aty shtohet se përjashtimi nga pagimi i doganës arrihet nëse importi i mallit kryhet herë pas here, është i destinuar për përdorim personal të udhëtarit ose familjes së tij ose si dhuratë, dhe natyra, domethënë sasia e malli duhet të jetë i tillë që të mund të përcaktohet lehtësisht nëse bëhet fjalë për mallra të natyrës jotregtare.

Sa i përket cigareve rregullat janë të njëjta dhe lejohet të importohen deri në 200 cigare ose 100 puro (cigare me peshë maksimale 3 gramë secila) ose 50 puro ose 250 gramë duhan. Mali i Zi lejon importin e 1 litër alkool me forcë më shumë se 22% ose alkool etilik të padenatyruar me një forcë më shumë se 80% ose dy litra alkool me forcë më të vogël se 22%, 4 litra verë të qetë, 2 litra birrë. Lejohet maksimumi 2 litra ujë të gazuar me sheqer të shtuar ose mjete të tjera ëmbëlsuese ose aromatizuese. Dhe ky vend nuk i përjashton pasagjerët nën moshën 17 vjeç nga pagesa e doganës për alkoolin dhe cigaren.

Mund të importoni/eksportoni deri në 10,000 euro pa u regjistruar në Mal të Zi. Mosdeklarimi i parave të gatshme në vlerë prej 10.000 euro ose më shumë, pra ekuivalent me atë shumë në valuta të tjera ose mjete të tjera, përbën kundërvajtje dhe konfiskohet përkohësisht, sipas autoriteteve malazeze.

Bullgaria

Nëse jeni duke ardhur në Bullgari nga një vend jashtë BE-së, si i yni, mallrat e mëposhtme mund të importohen në Bullgari nga persona mbi 17 vjeç, pa paguar detyrime doganore:

-200 cigare ose 100 puro ose 50 puro ose 250 gram. duhan (nëse mbërrin me avion)

​​-40 cigare ose 20 puro ose 10 puro ose 50 gram duhan (nëse mbërrin nga toka)

-4 litra verë dhe 16 litra birrë dhe 1 litër pije alkoolike mbi 22% alkool, ose 2 litra pije alkoolike që kanë më pak alkool 22%

– Mallra të tjera deri në vlerën 430 euro për pasagjerët në rrugë ajrore dhe detare, si dhe mallra deri në vlerën 300 euro për udhëtarët që lëvizin në rrugë tokësore.

Ju nuk mund të importoni mish, qumësht ose produkte që përmbajnë vendet e BE-së. Ka disa përjashtime për arsye mjekësore, për shembull sasi të caktuara qumështi pluhur për foshnjat, ushqim për fëmijë ose ushqim për kafshët shtëpiake.

Për të hyrë në Bullgari, rekomandohet që të keni dëshmi të akomodimit dhe aranzhimeve të udhëtimit, si dhe fonde të mjaftueshme për kohëzgjatjen e qëndrimit tuaj. Ju mund të udhëtoni në zonën Shengen, pjesë e së cilës është Bullgaria, deri në 90 ditë në çdo periudhë prej 180 ditësh, pa vizë. Kjo vlen nëse udhëtoni: si turist, për të vizituar familjen ose miqtë, për të marrë pjesë në takime biznesi, ngjarje kulturore ose sportive, për studime ose trajnime afatshkurtra.

Për sa i përket parave, nëse shuma totale e valutës së importuar (vendase ose e huaj) kalon 5000 BGN, duhet të shënohet në deklaratën doganore. Eksporti i valutës nga Bullgaria nuk duhet të kalojë shumën e deklaruar në deklaratën e hyrjes. Mbi 20,000 BGN (ose ekuivalenti në valutë të huaj) mund të tërhiqen me lejen e Bankës Kombëtare Bullgare. Paratë e pashpenzuara në monedhën bullgare mund të shkëmbehen para se të largoheni nga Bullgaria. Për këtë qëllim duhet të dorëzohet një certifikatë e këmbimit fillestar nga një zyrë këmbimi. Bizhuteri, video kamera, kompjuterë dhe sende të tjera të shtrenjta janë gjithashtu objekt i deklarimit.

Greqia

Sa i përket importit të alkoolit dhe cigareve, përtej kufirit në Greqi mund të sillen:

-200 cigare ose 50 puro

-1 litër pije alkoolike me përmbajtje alkooli më shumë se 22%

-2 litra pije alkoolike që nuk kalojnë 22% alkool

-4 litra verëra të qeta

– 16 litra birrë.

Çfarë mund të sillni në Greqi me avion?

-Mallra me vlerë deri në 430 euro (për ata që udhëtojnë me avion dhe me det) dhe deri në 300 euro (në tokë). Për personat nën 15 vjeç, sasia e mallit të importuar është 150 euro, pavarësisht nga mënyra e transportit.

-Jo më shumë se një videokamerë, aparat fotografik, magnetofon ose pajisje sportive për person.

Në Greqi ndalohet sjellja e qumështit dhe produkteve të mishit, me përjashtim të 2 kilogramëve ushqim për fëmijë ose ushqim që i nevojiten një personi për qëllime mjekësore.

Për sa i përket parave, duhet të deklaroni paratë e gatshme dhe ekuivalentët e saj në shërbimin doganor nëse shuma është 10,000 € ose më shumë. Kjo deklaratë duhet të dorëzohet me shkrim në zyrën doganore përgjegjëse.

Serbi

Uebfaqja e Drejtorisë Doganore të Serbisë shpjegon se çfarë nënkuptohet me bagazh personal.

– Bagazhet personale përbëhen nga të gjitha objektet që nuk janë të destinuara për shitje ose formë tjetër transferimi te personat e tjerë që udhëtari bart për t’i shërbyer atij gjatë një udhëtimi të caktuar – shkruhet në faqen e internetit të administratës doganore.

Sasia e këtyre artikujve varet nga qëllimi i udhëtimit, gjinia, profesioni i udhëtarit, koha e vitit dhe rrethana të tjera që lidhen me udhëtimin specifik.

Kështu, me të hyrë në Serbi, mund të sillni me vete:

– 50 cigare, 25 puro (puro deri në 3 gramë), 10 puro, 50 gramë duhan ose një kombinim i përshtatshëm i të gjitha produkteve të përmendura;

– 1 litër pije të forta dhe 1 litër verë të gazuar ose liker ose një kombinim i duhur i pijeve të përmendura ose 1 litër verëra të tjera;

– 1 parfum (deri në 50 mililitra), 1 ujë tualeti (deri në 25 mililitra);

– Pajisjet celulare të konfiguruara për përdorim personal (laptop, tablet, smartphone).

Përveç bagazheve personale, udhëtarët serbë janë të përjashtuar edhe nga pagesa e taksës së importit për artikujt për përdorim personal që i sjellin nga jashtë deri në vlerën 100 euro.

Valuta të huaja mund të futen lirisht në Serbi. Kjo do të thotë që ju mund të sillni para në Serbi sa të doni, por nëse janë më shumë se 10.000 euro (dinarë ose valutë tjetër), është detyra juaj t’i deklaroni në doganë. Kjo është e rëndësishme të bëhet sepse nëse më vonë dëshironi të largoheni nga vendi me paratë që nuk keni shpenzuar dhe nuk keni një formular të vërtetuar, rrezikoni t’ju konfiskohet shuma.

Kroaci

Në Kroaci, ju jeni të përjashtuar nga pagesa doganore nëse mbani:

– 200 cigare;

– 100 cigare;

– 50 puro;

– 250 gramë duhan ose një kombinim i sasisë së duhur të specifikuar në produktet e duhanit.

Alkooli dhe pijet alkoolike

– 1 litër alkool dhe pije alkoolike me fraksion alkooli më të madh se 22 për qind;

– 2 litra alkool dhe pije alkoolike me fraksion alkooli më pak se 22 për qind;

– Kombinimi i një sasie të përshtatshme të alkoolit dhe pijeve alkoolike;

– 4 litra verë;

– 16 litra birrë.

Parfume deri në 50 mililitra dhe ujë tualeti deri në 25 mililitra;

Ilaçe dhe produkte mjekësore në sasinë e nevojshme për nevojat personale të pasagjerit, por me shënim mjekësor përkatës.

Produkte homeopatike (çaj, pika, ampula, kapsula, pomada, kremra), një paketë.

Pasagjerët nën moshën 17 vjeç nuk kanë të drejtë të importojnë cigare dhe pije alkoolike.

Për importin e bagazheve personale kërkohet vetëm një deklaratë verbale doganore, pra sendet duhet t’i deklarohen vetëm gojarisht doganierit.

Përjashtohen nga detyrimet doganore artikujt e natyrës jotregtare që nuk janë të destinuara për rishitje, por janë për përdorim personal të udhëtarit dhe familjarëve, me kusht që vlera e tyre totale të mos kalojë 1000 kuna.

Ushqimi, pavarësisht nga sasia, duhet të plotësojë rregulloret e ushqimit dhe i nënshtrohet inspektimit nga inspektori sanitar në pikën kufitare. Importi i produkteve me origjinë shtazore (mish dhe produkte të mishit, produkte të tjera që përmbajnë mish, vezë, qumësht, djathë dhe produkte të tjera të qumështit, si dhe produkte shtazore) është pa pagesë për sa kohë që ato i nënshtrohen një raporti veterinar në hyrje. në Kroaci, në varësi të vendit nga i cili janë importuar.

Udhëtarët e huaj mund të importojnë ose eksportojnë pa kufizime, por duhet të kërkojnë një nënshkrim nga një zyrtar doganor për importin dhe eksportin e valutës së huaj prej 10,000 € ose më shumë. Për eksporte më të mëdha të valutës së huaj, udhëtarët duhet të kërkojnë leje nga Banka Kombëtare Kroate.

Slloveni

Në Slloveni, qytetarët e BE-së mund të sjellin maksimumi 800 cigare ose 200 puro dhe 1 kilogram duhan. Ata mund të mbajnë maksimum 10 litra pije alkoolike ose pije me përmbajtje alkooli mbi 22 përqind ose 20 litra pije alkoolike me më pak se 22 përqind alkool.

Qytetarët e vendeve të tjera mund të sjellin në Slloveni maksimumi 200 cigare, 50 puro dhe 250 gramë duhan. Ata mund të mbajnë maksimum 1 litër pije alkoolike ose pije me përmbajtje alkooli mbi 22 përqind ose 2 litra pije alkoolike me një maksimum prej 22 përqind alkool.

Nëse jeni shtetas i një shteti anëtar të BE-së, nuk ka kufizime për sjelljen e parave të gatshme në Slloveni, por nëse jeni shtetas i një vendi tjetër, mund të sillni maksimum 10,000 euro. Nëse keni më shumë se kjo shumë, duhet t’i deklaroni ato nëpunësit doganor.

Hungaria

Në Hungari ju lejohet të importoni 250 cigare, 2 litra verë dhe 1 litër pije alkoolike pa doganë.

Lista e atyre që ndalohen të importohen dhe eksportohen nga Hungaria përfshin: ushqime të konservuara, karamele me çokollatë qumështi, mish dhe produkte qumështi, eksplozivë, armë, lëndë narkotike dhe psikotrope dhe helme. Dhe në këtë rast, si për Bullgarinë, ka disa përjashtime për arsye mjekësore, për shembull, sasi të caktuara qumështi pluhur për foshnjat, ushqim për foshnjat ose ushqim për kafshët e nevojshme për arsye mjekësore.

Ka kufizime në sasinë e parave të gatshme që mund të sillni ose merrni nga të gjitha vendet e BE-së, përfshirë Hungarinë. Ju duhet të deklaroni çdo shumë mbi 10,000 € (ose ekuivalente). Këtu përfshihen çeqet, çeqet e udhëtarëve, urdhrat e parave, etj.

Gjithashtu duhet pasur parasysh se të gjitha mallrat në Hungari i nënshtrohen tatimit, që është 27% e çmimit të blerjes. Kjo taksë mund të rimbursohet në aeroport, por vetëm nëse blerjet tuaja kalojnë 50,000 HUF. Ky quhet një transaksion pa taksa.

Pasi të keni paguar “pa taksa”, duhet të paguani një komision prej 5% të shumës së rimbursimit. Mund të paguani pa taksa në Aeroportin e Budapestit në Terminalet 1 dhe 2, si dhe në Stacionin e lumit Keleti dhe Portin Ndërkombëtar të Lumit të Budapestit.

Gjermani

Nëse jeni duke hyrë në Gjermani, mund të merrni me vete:

– 200 cigare;

– 100 cigare;

– 50 puro;

– 250 gram duhan ose

– një kombinim proporcional i këtyre artikujve.

Alkooli:

– 1 litër pije alkoolike me përmbajtje alkooli jo më shumë se 22 për qind;

– 2 litra pije alkoolike që kanë më pak se 22% alkool;

– 4 litra verë të qetë;

– 16 litra birrë.

Kur bëhet fjalë për produkte mjekësore, lejohet shuma e nevojshme për nevojat personale të pasagjerit.

Kur bëhet fjalë për para, kushdo që hyn në Gjermani nga një vend jo anëtar i BE-së me para në dorë prej 10,000 € ose më shumë duhet të deklarojë shumën me shkrim tek autoritetet përkatëse doganore gjermane.


Huazuar nga StartNews.

Back to top button