Ligjore dhe KonsulencePostime NëReklame

Avokate Esmeralda Beça

Avokate

?Mendja duhet të qëndrojë në Dibër…?
?Avokatja e Dibrës,e kualifikuar si Mbrojtëse Ligjore ka zgjedhur të ushtrojë aktivitetin e saj në vendlindje,në shërbim të dibranëve.
?Esmeralda Beça Eksperte Ligjore me një eksperiencë të konsiderueshme në mbrojtjen e grave të dhunuara,tashmë ofrohet më afër dibranëve me zyrën e saj të Avokatisë “Beça”,përballë gjykatës së Peshkopisë,duke ofruar sherbim juridik në fushën e të drejtës Civile/Penale/Familjare/Administrative
etj.Kontakt : 069 333 5567

 

Artikuj të ngjashëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button